REGULAMIN:

Ogólne warunki sprzedaży, obowiązujące od 20.09.2020r.

1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.lilea.pl jest prowadzony przez firmę Lilea Ryszard Siedlanowski której właścicielem jest Ryszard Siedlanowski.
2. Dane firmy:
NIP:  851-265-27-21
e-mail: lileaprofessional@gmail.com
telefon kontaktowy: +48 793 105 470
siedziba firmy: ul. ks Jana Długosza 4 / U1, 71-554 Szczecin
3. Sprzedaż produktów marki Lilea Proffesional odbywa się za pomocą sklepu internetowego i stacjonarnie w siedzibie firmy.
4. Ceny towarów zawartych w sklepie internetowym podane są w złotówkach.
5. Ceny za poszczególne produkty są tylko zaproszeniem do składania ofert (artykuł 71 kodeksu cywilnego)
6. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Realizacja zamówień sprzedażowych/ ochrona danych osobowych Klientów.
1. Przedmiotem sprzedaży są wszystkie produkty dostępne na stronie www.lilea.pl
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są nowe, wolne od wad
fabrycznych, fizycznych oraz prawnych i są wprowadzone legalnie do obrotu na polskim rynku.

3. Firma Lilea prowadzi również sprzedaż oraz wysyłkę poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszystkie zebrane dane przez firme Lilea są poufne i będą służyły tylko i wyłącznie do realizacji złożonych zamówień i pod żadnym pozorem nie będą udostępnione innym osobom ani podmiotom.
5. Sprzedawca jest zobowiązany do aktualizacji oferty swojego sklepu internetowego.
6. Zamówienia w sklepie internetowym Lilea można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały tydzień, dotyczy to również dni wolnych oraz świąt.
7. Każdy Klient jest zobowiązany do podania swojego numeru telefonu oraz adresu e-mail co jest konieczne do potwierdzenia przez Lilea każdego zamówienia oraz do kontaktu w sprawie danego zamówienia.
8. Każde zamówienie jest dostarczane do adresu, który Klient poda w formularzu osobowym. Firma Lilea ma prawo do odmowy wysłania zamówienia na formularzu wypełnionym w sposób nieprawidłowy i nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu takiego formularza.
9. Firma Lilea ma prawo odmówić sprzedaży swoich produktów, w momencie gdy Klient nabywa produkty celem dalszej odsprzedaży w ramach własnej działalności.
10. Wszystkie dostępne produkty są w magazynie firmy Lilea. W przypadku braków magazynowych firma Lilea zastrzega sobie prawo do wydłużonego terminu zamówienia o czym Klient będzie poinformowany drogą telefoniczną bądź mailową.
11. Zapłata za produkty marki Lilea może odbywać się poprzez: -uiszczenie gotówki w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy, przelew na konto firmowe, poprzez system płatności PayU oraz wysyłki pobraniowe z obowiązkiem zapłaty. Przy płatności przelewem czekamy na zaksięgowanie płatności dwa dni robocze. Po tym terminie zamówienie nie opłacone będzie automatycznie anulowane przez system.
12. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w momencie kiedy nastąpił brak potwierdzenia przez Klienta oraz w momencie braku kontaktu  dłużej niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Informacja taka zostanie przedłożona Klientowi w mailu.
13. Firma Lilea ma prawo odmówić złożenia zamówienia, w momencie kiedy Klient nie odebrał zamówionych produktów, bądź wystąpiły problemy z płatnościami a także kiedy wiarygodność Klienta można poddać pod wątpliwość.
14. Klientowi przysługuje prawo do zmiany lub rezygnacji ze złożonego zamówienia do momentu realizacji. W tym celu należy poinformować firmę Lilea poprzez niezwłoczne wysłanie maila z rezygnacją bądź korektą zamówienia.
15. Firma Lilea nie ponosi odpowiedzialności za terminowość oraz wszelkie błędy doręczenia przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską.


GWARANCJA/ ZWROTY/ ODSTĄPIENIE OD UMOWY:
1. Firma Lilea jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres lileaprofessional@gmail.com Rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Reklamacje bez  wypełnionego, podpisanego i odesłanego protokołu reklamacji towaru nie będą rozpatrywane

PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU

3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru. Aby zwrócić towar, nie może nosić on żadnych oznak użytkowania, nie może być uszkodzony, opakowanie nie naruszone i musi być kompletny. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim rachunkiem. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest przesłać wraz z towarem podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Firma zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za zakupiony towar w przeciągu 7 dni od daty odbioru przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

OŚWIDCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POLITYKA PRYWATNOŚCI.
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest firma Lilea Ryszard Siedlanowski
2.  Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.